Företagssupport

Som företagare bör man alltid ägna sig åt och fokusera på de områden man har spetskompetens inom.  Vi på KRT consulting AB har de kompetenser som gör att du kan lyfta ditt företag ännu mer, professionellt och kostnadseffektiv.   

Karriärkonsult

Ibland kommer upplever båda arbetsgivare och medarbetare att man kör fast i processen om åsikter, insikter och vägen framåt. 

Vi har över 15 år succéfulla år av erfarenhet med coachning av medarbetare.  

Vägen framåt:

  • Börja med anpassat SWOT analys för att få mer självinsikt
  • Coachande samtal kring SWOT analysens resultat.
  • Planera framåt 
  • Vid behov stöd och hjälp med CV skrivning / jobbsökandet ( studie )

Allt ser och skräddarsy utifrån medarbetarnas förutsättningar med täta uppföljande samtal ( 2 x i vecka - 10 veckors program ).


VD & Chefsupport

Känner du som VD att du saknar någon att bolla med, som stöttar dig i strategiska och organisatoriska frågor? KRT Konsulting kan vara din co-pilot i många frågor och ämne. Din co-pilot har drygt 20 års erfarenhet av att vara egen företagare inom stora bolag och små företag. Vår diplomerade rådgivare erbjuder dig både rådgivning och kompetenser som kan lyfta ditt företag ännu mer, professionellt och kostnadseffektivt.


Rehabiliteringssupport

Vår diplomerad arbetslivsinriktad rehabiliterings koordinator kan stötta och hjälpa dig som arbetsgivare/ chef med att minska eller förekomma sjukskrivningar inom ditt företag. Vår metod har gett resultat och därmed ökad allas välmående på företaget. 


Finns det något annat ni vill ha hjälp med?  Hör bara av Er så hittar vi en passande lösning.