Kurser / utbildningar


Förutom att alla utbildningar och kurser ges av kvalificerade utbildare så är vi godkänd utbildningsanordnare inom arbetsmiljörelaterade kurser.  Vill du veta mer, ring oss eller läs mer på deras hemsida.


- BAM utbildning | grundutbildning arbetsmiljö | nya chefer och skyddsombud | 3 dagar 

- Time-management kurs | Praktisk kurs som är värd varenda krona. Hur blir jag effektiv och minska stressnivån.  Lära planera och strukturera arbetet | 1 + 1 dag

- Starta om kurs | Mental styrketräning till den som vill komma tillbaka till arbetet | Alla som psykisk vill må bättre / du som är sjukskriven på grund av ditt mående| 2 + 1 + 1 dagar  eller individuella stödsamtal & program för att jobba på ditt mående och dina förutsättningar.  Du kan själv ansöka eller ber din arbetsgivaren att kontakta oss. 

- Arbetslivsinriktad rehabilitering | Rehabiliteringsansvar för chefer och arbetsgivare.| 1 dag. 

- Krishantering kurs | När är det kris, hur ska man hantera det? | Ledningsgrupp & chefer | 1 dag.

Missbruk på arbetsplatsen | Kurs i att identifiera, hantera och förebygga | chefer | 1 dag.

- Coachning /rådgivning/mentorstöd/handledning |  Till chefer/ledare med personalansvar samt övriga ledare såsom teamledare, samordnare och gruppchefer  | på förfrågning. | även till privata kunder.