Våra tjänster

KRT Consulting AB kan tack vare ett tätt samarbete med Kopparbergs Robot-teknik AB, vara din total partner. Tillsammans kan vi erbjuda allt från en fallstudie, till en komplett utvecklat, tillverkat och i driftsätt produktionslinje.

Med dryg 25 års expertis från Yaskawa Motoman robotar & styrsystem kan vi lösa de flesta utmaningar. 

Vi är specialiserat i off-line programmering, robotlyft, implementering av process- & kvalitetsövervakning,  lösa flödes- program optimering. 

Våra kunder finns i hela Norden och Europa.

Mer information  Cases

Alla utbildningar och kurser ges av kvalificerade utbildare inom olika områden som arbetsmiljö, rehabiliteringsansvar, krishantering m.m.  KRT Consulting AB är godkänd utbildningsanordnare! 

- BAM Arbetsmiljö grundutbildning

- Time-management kurs

- Rehab ansvar för chefer kurs

- Återvända till arbete kurs

- Krishantering kurs

- Missbruk på arbetsplatsen kurs

- Coachning/rådgivning/          mentorsstöd/handledning

Mer information

Företagssupport .                             

Driver du ett mindre eller medelstort företag? Vi på KRT Consulting AB erbjuder strategisk rådgivning samt praktisk hjälp i organisatoriska utmaningar.

Den rådgivare som du får har en bakgrund som företagare och företagsledare i över 20 år inom industri och andra branscher.

Mer information.